Drinkwater en gezondheid
Onze gezondheid wordt bepaald door onze fitheid, ons vermogen om te ontgiften en ons te weren tegen bacteriën en virussen. In de laatste eeuw is de blootstelling aan bacteriën en virussen afgenomen. Dit komt door toename van hygiëne. Blootstelling aan gifstoffen is echter toegenomen. De vervuiling van niet afbreekbare stoffen die we terugvinden in de lucht en in ons water zorgt ervoor dat we steeds meer giftige stoffen binnen krijgen. Ons lichaam zal proberen dit op te schonen en hierin speelt water een belangrijke rol. Bij gezondheidsproblemen dienen we te kijken naar de oorzaken. Een veel voorkomende oorzaak is chronische uitdroging, omdat naarmate we ouder worden we het vermogen verliezen om dorst te herkennen.

Water van levensbelang
Ons lichaam bestaat voor 75% uit water en onze hersenen zelfs voor 85%. Voor het goed functioneren van het lichaam is water van levensbelang. Water is nodig voor het afvoeren van afval- en gifstoffen. Het oplossend vermogen van water stelt ons lichaam in staat om overbodige stoffen af te voeren. Dit proces wordt voor het lichaam bemoeilijkt bij een tekort aan water, of als het water wat we tot ons krijgen onzuiver is. Hoe zuiverder het water, hoe beter het lichaam in staat is om het oplossend vermogen van water in te zetten voor het afvoeren van afvalstoffen. Om uitdroging te voorkomen is het belangrijk om dagelijks 2 liter water te drinken. Als we te weinig water drinken, wordt het beschikbare water voornamelijk gebruikt om onze hersenen op 85% water te houden en daarvoor wordt ook water onttrokken aan andere cellen. Dit gaat ten koste van het functioneren van andere cellen en zal op langere termijn leiden tot ziekten.

De kwaliteit van ons drinkwater
Leidingwater in Nederland is van betere kwaliteit dan in vele andere landen, maar bevat -ondanks diverse vormen van filtering en zuivering- restanten van diverse stoffen. Van verscheidene stoffen weten we dat ze schadelijk zijn voor onze gezondheid, echter de concentraties vallen binnen de norm. Individueel binnen de norm, maar bij elkaar opgeteld vormen deze stoffen een onwenselijke ‘cocktail’. Dit wordt ook wel combinatietoxiciteit genoemd.

Ons drinkwater wordt gewonnen uit oppervlaktewater (40%) of uit de grond (60% grondwater). Het is knap van onze drinkwatermaatschappijen om goede kwaliteit te leveren tegen een lage prijs.

Het RIVM geeft aan dat de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen in de helft van de gevallen niet voldoet aan de eisen. Het grondwater wordt vervuild door landbouw, rioleringen en oude bodemverontreinigingen. Het aantal chemische stoffen dat in het grondwater is aangetroffen is veel groter dan gemonitord wordt, blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Het oppervlaktewater bevat medicijnresten, bestrijdingsmiddelen, cosmetica, brandvertragers en nanodeeltjes. De zuiveringsinstallaties die ons rioolwater zuiveren, zijn nog niet in staat om die chemische stoffen goed te verwijderen. Vandaar dat we deze stoffen in ons drinkwater terugvinden. Door lozing van niet afbreekbare stoffen en giftige stoffen neemt de vervuiling toe. Het wordt steeds moeilijker om het drinkwater schoon te houden.

GenX of C8 ook bekend als PFOA wordt op verschillende plaatsen in Nederland in het drinkwater aangetroffen. Volgens het RIVM vallen deze concentraties binnen de Nederlandse norm en hoeven we ons op dit vlak geen zorgen te maken. De “Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid” (EFSA) heeft echter de gevolgen van GenX voor de volksgezondheid onderzocht. De EFSA is tot de conclusie gekomen dat GenX en PFOA 15 keer giftiger is dan gedacht. Vervolgens is de Europese norm ten aanzien van de toegestane belasting van GenX in het drinkwater met een factor 10 aangescherpt. Nederlands drinkwater voldoet op diverse plaatsen niet aan deze norm. Nederland heeft een protest ingediend tegen deze normverzwaring. Het verwijderen van GenX uit het drinkwater is haast onmogelijk. De enige twee technieken die dit mogelijk maken zijn omgekeerde osmose en destilleren.

De normen waaraan leidingwater moet voldoen zijn opgenomen in het Drinkwaterbesluit. Voor 60 stoffen is daarin een norm vastgesteld. Er zijn echter wel 10.000 geregistreerde chemische stoffen. Hiervan zijn er 1554 zeer zorgwekkend. Kun je vaststellen dat ons drinkwater veilig is als er maar 60 van de 10.000 stoffen worden gemeten? En hoe zit het met de combinatie van stoffen?

In ons drinkwater zijn resten van 15 geneesmiddelen gevonden. Carbamazepine en de pijnstiller acetylsalicylzuur (van het welbekende ‘aspirientje’) komen het meest voor.

Microplastics worden ook gevonden in het drinkwater en zelfs in gebotteld bronwater.
Je kan natuurlijk bronwater in flessen kopen. Dan ben je zeker beter af. Echter uit een onderzoek van de state University of New York is gebleken 93% van de flessen bronwater microplastic plastic vezels bevatten. Plastic in het water veroorzaakt gezondheidsproblemen bij dieren en mensen.

Aquapeak Ultimate waterfilter complete
standaard set met RVS eenwegkraan
€ 453,00

Aquapeak Ultimate waterfilter
inclusief standaard 6 liter voorraadvat,
EXCLUSIEF kraan
€ 325,00

Aquapeak Ultimate waterfilter
inclusief 10 liter voorraadvat,
EXCLUSIEF kraan
€ 399,00

Wilt u meer weten of een van de filters thuis geïnstalleerd krijgen, neem gerust contact op.